AVUKAT ZEYNEP GÜNEŞ
0546 623 15 93

 

ERZURUM
AVUKAT

Facebook

Twitter

İdare Hukuku AvukatıEtiket

AVUKAT ZEYNEP GÜNEŞ > Etiketler"İdare Hukuku Avukatı"

Yükseköğretim ile İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar

Yükseköğretim kurumlarında akademik veya idari personel veyahut öğrenciler ile ilgili davalar, kendine özgü davalardır. Bu bakımdan akademik veya idari personel veyahut öğrenciler ile ilgili her dava kendi koşulları içerisinde ele alınır ve her birinin özellikleri ayrıdır.  Ancak bu kişiler ile ilgili her davanın uzun veya kısa vadede bu kişilere bir...

Tamamını Oku

Memurların Atama, Parasal ve Özlük Hakları ile Diğer İşleriyle İlgili Davalar

Memurlar ile ilgili davalar, kendine özgü davalardır. Bu bakımdan memurlar ile ilgili her dava kendi koşulları içerisinde ele alınır ve her birinin özellikleri ayrıdır.  Ancak memurlar ile ilgili her davanın uzun veya kısa vadede memura bir etkisi söz konusudur. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin kendileri ile ilgili olabilecek davalarda doğru ve...

Tamamını Oku

İmar Planında Kamu Hizmetine Ayrılan Taşınmazın Uzun Süre Kamulaştırılmaması (Hukuki El Atma)

İmar planında kamu hizmetine ayrılan taşınmazın uzun süre kamulaştırılmaması (hukuki el atma) nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine dair Anayasa Mahkemesinin 16.10.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kararı TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR HÜSEYİN ÜNAL BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2017/24715) Karar Tarihi: 20/9/2018 R.G. Tarih ve Sayı: 16/10/2018-30567   KARAR I. BAŞVURUNUN KONUSU 1. Başvuru, taşınmazın imar planında kamu hizmet alanına ayrılması...

Tamamını Oku

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KARARLARI HAKKINDA DUYURU

OHAL Komisyonu, 05.10.2018 tarihinde 36 bin başvuruyu sonuçlandırdığını duyurdu. Duyuru metni aynen aşağıda verilmiştir. "Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 80’i raportör...

Tamamını Oku

TAM YARGI (TAZMİNAT)  DAVALARI

2577 sayılı Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde, tam yargı davaları, “idari işlem ve eylemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan davalar” olarak tanımlanmıştır. Tam yargısı davası, idarenin bir işlemi, eylemi veya idari sözleşmeden uğranılan zararların giderilmesi amacıyla açılan davadır. Bu davanın açılabilmesi için mutlaka ortada bir hak...

Tamamını Oku

İPTAL DAVASI

İdari Yargılama Hukukunda Dava Çeşitleri İdari yargıda açılabilecek davalara idari davalar denir. İdari dava, idarenin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluk açısından denetlendiği, idarenin eylem ve işlemleri sonucunda doğan zararların tazmini için açılan davalardır. Özel hukukta kişiler arasında bir eşitlik söz konusudur. İdare ise üstün ve ayrıcalıklı yetkilere sahiptir. Bu yetkileri ile idare...

Tamamını Oku

KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ

Örnek Dava Dilekçesi                                       …. İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA                                                      YÜRÜTMEYİ DURDURMA İSTEMLİDİR DAVACI                               : VEKİLİ                                 : Av. Zeynep GÜNEŞ Çaykara İş Merkezi Kat:2 No:213 Yakutiye/ERZURUM DAVALI                               : TALEP KONUSU               :   Yol yapımı nedeniyle Erzurum Yakutiye  …mahalle, …pafta, …ada,  … parselde bulunan müvekkilime ait taşınmazın  kamulaştırılmasına ilişkin davalı idarenin …. tarih ve...

Tamamını Oku

KAMULAŞTIRMA

İdare üstlendiği görevlerini yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz malları özel hukuk kişililerinden satın alabilir.  Ancak özel hukuk tüzel kişilerinin buna rıza göstermemesi üzerine kamu hizmetlerinin kesintiye uğramaması için idare kamu gücünü kullanarak kamulaştırmaya başvurabilir. Başka tabirle özel hukuk yöntemleriyle taşınmazı elde etmenin mümkün olmadığı durumlarda, idareye mal...

Tamamını Oku

OHAL KOMİSYONUNUN RET KARARLARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASI

OHAL KHK’lerinden doğan adaletsizlik iddiaları karşısında masum olan ve haksız bir şekilde kamu görevinden bir KHK ile çıkarılan, öğrencilikle ilişiği kesilen, rütbesi alınan kişiler veya kapatılan kurum ve kuruluşlar, OHAL Komisyonuna yaptığı başvurunun reddi üzerine iptal davası açabilir. Davayı Süresi İçinde Açmak Lazım. OHAL Komisyonunun ret kararlarına karşı 60 gün içinde dava...

Tamamını Oku