AVUKAT ZEYNEP GÜNEŞ
0546 623 15 93

 

ERZURUM
AVUKAT

Facebook

Twitter

Güneş Hukuk BürosuEtiket

AVUKAT ZEYNEP GÜNEŞ > Etiketler"Güneş Hukuk Bürosu"

“Sözlü Mülakat” Kararına Karşı

Sözlü mülakat sonucunda başarısız bulunarak kamu hizmetine alınmayan Polis Meslek Yüksekokulu mezunun açtığı davada, idare mahkemesi, işlemin iptaline karar verdi. Bu kararın temyizi üzerine Danıştay bozma kararı verdi. Ancak İdare Mahkemesi, oyçokluğuyla bozma kararına uymayarak önceki kararında ısrar edip, yeniden iptal kararı verdi. İdare mahkemesi kararında, "...

Tamamını Oku

AYM’den flaş ‘HES’ kararı: Mahkemeye erişim hakkı ihlal edildi

Anayasa Mahkemesine göre, köyde yaşayan başvurucuların şehir merkezinde bulunan Valilik ilan panosunda yayınlanan 'ÇED olumlu' kararını takip ederek ilan tarihinden itibaren dava açmalarını beklemenin hukuki güvenlik ve belirlilik ilkeleri bağlamında öngörülebilirlik sınırları içinde olmadığı, bu bakımdan başvurucuların dava açma süresinin başvurucuların henüz dava hakkının doğduğundan haberdar olmadığı ve somut koşullar çerçevesinde...

Tamamını Oku

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre “Danıştayda veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz” (m. 27/1). Çünkü idari işlemler hukuka uygunluk karinesinden yararlanır. Başka deyişle idari işlem yargı yerince iptal edilinceye kadar geçerli olarak kabul edilir ve icrasına devam edilir. Ancak idari işlemin yargı merciince iptalinin zaman...

Tamamını Oku

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAVA DİLEKÇESİ

  Okul Kaydı Yatay Geçiş Denklik Ders Saydırma Diploma Disiplin Cezaları Sınavın Başarısız Sayılması Kopya İlişik Kesme   Öğrenciler ile ilgili davalarda yetkili ve görevli mahkeme, dava konusu idari işlemi tesis eden görevli idarenin bulunduğu yer idare mahkemesidir. Örnek Dava Dilekçesi ...

Tamamını Oku

KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ

Örnek Dava Dilekçesi                                       …. İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA                                                      YÜRÜTMEYİ DURDURMA İSTEMLİDİR DAVACI                               : VEKİLİ                                 : Av. Zeynep GÜNEŞ Çaykara İş Merkezi Kat:2 No:213 Yakutiye/ERZURUM DAVALI                               : TALEP KONUSU               :   Yol yapımı nedeniyle Erzurum Yakutiye  …mahalle, …pafta, …ada,  … parselde bulunan müvekkilime ait taşınmazın  kamulaştırılmasına ilişkin davalı idarenin …. tarih ve...

Tamamını Oku

KAMULAŞTIRMA

İdare üstlendiği görevlerini yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz malları özel hukuk kişililerinden satın alabilir.  Ancak özel hukuk tüzel kişilerinin buna rıza göstermemesi üzerine kamu hizmetlerinin kesintiye uğramaması için idare kamu gücünü kullanarak kamulaştırmaya başvurabilir. Başka tabirle özel hukuk yöntemleriyle taşınmazı elde etmenin mümkün olmadığı durumlarda, idareye mal...

Tamamını Oku

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN BELİRLENMESİ VE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ CEVAP DİLEKÇESİ

ÖRNEK CEVAP DİLEKÇESİ                ERZURUM NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : DAVACI        : ….. Belediye Başkanlığı DAVALI        : VEKİLİ         : Av. Zeynep GÜNEŞ Çaykara İş Merkezi Kat:2 No:213     Yakutiye/ERZURUM KONU            : KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN BELİRLENMESİ VE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ dava dilekçesine cevaplarımızın ve delillerimizin sunulmasıdır. TEBLİĞ TARİHİ         ...

Tamamını Oku

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN BELİRLENMESİ VE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ DAVASI

Görevli ve Yetkili Mahkeme Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında görevli mahkeme, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesinde dava konusu taşınmazın değerine bakılmaksızın asliye hukuk mahkemesi olarak belirlenmiştir. Bu konuda yetkili mahkemenin ise, taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesi olduğu belirtilmiştir. Davanın Tarafları Kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davasında davacı,...

Tamamını Oku