AVUKAT ZEYNEP GÜNEŞ
0546 623 15 93

 

ERZURUM
AVUKAT

Facebook

Twitter

“Sözlü Mülakat” Kararına Karşı

AVUKAT ZEYNEP GÜNEŞ > Blog  > “Sözlü Mülakat” Kararına Karşı

“Sözlü Mülakat” Kararına Karşı

Sözlü mülakat sonucunda başarısız bulunarak kamu hizmetine alınmayan Polis Meslek Yüksekokulu mezunun açtığı davada, idare mahkemesi, işlemin iptaline karar verdi. Bu kararın temyizi üzerine Danıştay bozma kararı verdi. Ancak İdare Mahkemesi, oyçokluğuyla bozma kararına uymayarak önceki kararında ısrar edip, yeniden iptal kararı verdi. İdare mahkemesi kararında, “…değerlendirmenin objektifliği konusunda etkin denetim sağlanmasına imkan verecek şekilde davacının sorulan sorulara ne yanıt verdiği kayıt altına alınmayarak ve dava konusu işleme gerekçe olarak ‘insan haklarının temel felsefesini açıklayamadı, ikna kabiliyeti, liyakat zayıf’ şeklinde göreceli ve soyut ifadelerle bir idari işlem olan sözlü sınavın yargı denetimi dışına çıkarılmasına yol açması nedeniyle, dava konusu mülakat sınavı sonucunda başarısız sayılma işleminde Anayasa hükmüne, hukuk ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.” hükmüne yer vermiştir.

İŞTE O KARAR;
ANKARA 12. İDARE MAHKEMESİ, KT, 21/12/2018, ESAS NO : 2018/2658, KARAR NO : 2018/2516.

Yorum Yok

yorum Gönder